Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 20 kwietnia 2023 (czwartek) 17:30:00

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

 • Rejestracja, networking, rozmowy w kuluarach

 • Powitanie gości

  Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland
 • Wystąpienie

  Aneta Jarzębska, Regional Manager, Antal: prezentacja głównych wniosków z Raportu „Kobiety w finansach”
 • Dyskusja panelowa na temat wyników Raportu

  Uczestnicy:

  1. Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes Zarządu CFA Society Poland
  2. Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  3. Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu, Bank BPH SA
  4. Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
  5. Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal
  6. Barbara Socha, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  Moderacja: Andrzej Stec, Redaktor Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET, Zastępca Red. Nacz. Rzeczpospolitej
 • Wystąpienie gościa honorowego

  Kati Eriksson, CFA, Head of Institutional Banking Finland at Danske Bank: ”Finding my own voice in the financial industry”
 • Q&A, podsumowanie, podziękowanie, zakończenie konferencji, poczęstunek, networking

Wystąpienia
Partnerzy

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze