Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 6 czerwca 2024 (czwartek) 18:00:00

Zapraszamy na kolejną konferencję, popołudniowe spotkanie inspirujące dla kobiet (nie tylko), które odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w prestiżowej Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie! To wydarzenie to doskonała okazja do poszerzenia swoich horyzontów i zdobycia wiedzy wykraczającej poza rynek finansowy, która może wzbogacić profesjonalne podejście w innych dziedzinach, pomagając nam stać się bardziej otwartymi na wyzwania współczesności.

Naszym pierwszym gościem specjalnym będzie Pani Iwona Kossman Prezes Zarządu DCG S.A., która podzieli się swoimi doświadczeniami na temat korzyści płynących z integracji wiedzy z obszarów przekraczając granice finansów. Spotkanie skupi się na dostarczaniu uczestnikom inspiracji i narzędzi do myślenia w szerszych kategoriach, co jest niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów i efektywnego działania w dynamicznym świecie.

Drugie wystąpienie prowadzić będą Marianna Fijewska – Kalinowska i Katarzyna Kawka z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Policjantki, lekarki i pielęgniarki, czyli bohaterki reportaży Marianny Fijewskiej- Kalinowskiej, to przedstawicielki specyficznych zawodów, lecz to właśnie historie z ich życia najlepiej pokazują, w jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do przekraczania granic kobiet aktywnych zawodowo. Prelegentka podzieli się z nami najbardziej poruszającymi historiami ze swojej pracy oraz opowie o tym, jak zadaniowość i nadmierna mobilizacja wpływa na życie prywatne i komfort psychiczny w codzienności. Pani Katarzyna Kawka psychoterapeutka opowie o metodach, technikach i postawach, budujących odporność psychiczną, skuteczność osobistą oraz dobrostan kobiet na co dzień. Pani Marianna i Pani Kasia opowiedzą również o najnowszym odpornościowym projekcie Ośrodka INTRA dedykowanym aktywnym zawodowo kobietom.

Zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym, do wzięcia udziału w tym popołudniowym spotkaniu. Będzie to doskonała okazja do nauki, jak również do nawiązania nowych, wartościowych kontaktów.

Zachęcamy do dołączenia do nas, aby czerpać z wiedzy, która przekracza tradycyjne granice branżowe i pozwala spojrzeć na świat szerokim, otwartym okiem. Nie przegapmy szansy na uczestnictwo w wydarzeniu, które wzbogaci nasze profesjonalne życie i dostarczy narzędzi potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

Zapraszamy do REJESTRACJI i bycia częścią tej inspirującej inicjatywy. Rejestracja rozpocznie się 20 maja b.r.

Angielskiego uczyłam się w Londynie, studiowałam w Rotterdamie. W późniejszym okresie swojego życia mieszkałam też w Niemczech. Mogę powiedzieć, że wszystkie te doświadczenia nauczyły mnie patrzeć na życie z perspektywy różnych kultur i wpłynęły na moje zachowania w pracy i biznesie. Od Holendrów nauczyłam się efektywności, od Brytyjczyków – kultury zarządzania, z kolei od Amerykanów – wizji. Jeśli chodzi o modę, to w tym obszarze królują oczywiście Włosi i Francuzi. Patrząc jednak na biznes przez pryzmat 30 lat mojej pracy zawodowej i wielu kontaktów multikulturowych, myślę, że każdy naród ma swoje zalety.” Iwona Kossman (za well.pl)

 Żyjemy w rzeczywistości pełnej bodźców, haseł i oczekiwań. Na każdym kroku krzyczą do nas reklamy i przekazy – idź na siłownię, zarabiaj więcej, dbaj o dietę, dbaj o zdrowie psychiczne i samorozwój… Jakby tuż za nami podążał coach, dopingując nas w kolejnych osiągnięciach i mówiąc, jacy mamy być, żeby zostać przyjętymi i zaakceptowanymi. W efekcie opuszczamy siebie, swoje potrzeby i wartości, budując tożsamość na tym, co na zewnątrz – mówi Katarzyna Kawka, psycholożka, psychoterapeutka, trenerka i superwizorka (…)”. Katarzyna Kawka w rozmowie z Marianną Fijewską – Kalinowską (hellozdrowie.pl)

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

 • Rejestracja gości, networking, rozmowy w kuluarach

 • Uroczyste otwarcie i powitanie przez organizatorów

  Izabela Olszewska, Członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;   Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Bartosz Pawłowski, CFA, Wiceprezes Zarządu, CIO, CFA Society Poland oraz mTFI
 • Wystąpienie gościa specjalnego

  Iwona Kossmann, Prezes Zarządu DCG S.A.
 • Wystąpienie

  Katarzyna Kawka, psychoterapeutka, trenerka, superwizorka & Marianna Fijewska – Kalinowska dziennikarka, reportażystka
 • Q&A, poczęstunek, networking

Wystąpienia


REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ 6 czerwca 2024 r. ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Kontakt: emadej@izfa.pl

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze