Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 28 września 2023 (czwartek) 17:30:00

Zapraszamy serdecznie na konferencję Klubu Kobiet Rynku Finansowego, która odbędzie się w dniu 28 września w prestiżowej Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie zgromadzi wybitne prelegentki, ekspertki o wieloletnim doświadczeniu i pasji do finansów oraz przywództwa.

Jedną z naszych gości specjalnych będzie Ania Jakubowski, menedżerka z międzynarodowym i wieloletnim doświadczeniem, która przez lata zdobywała wiedzę i umiejętności w międzynarodowych korporacjach. Jest absolwentką renomowanej Wilfrid Laurier University w Kanadzie i aktywnie zaangażowana w wiele projektów edukacyjnych, takich jak Social Wolves i Global Shapers. Przez ostatnie lata pełniła funkcję Prezesa Coca-Cola Poland Services w Polsce i krajach bałtyckich oraz zajmowała wysokie stanowiska menedżerskie w firmach Procter & Gamble i Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Jest także mentorką w programie Mentor4Starters Global Shapers.

Na naszej konferencji będziemy mieli również przyjemność gościć Susan Spinner, wybitną ekspertkę z dziedziny finansów, która ma imponujące 25-letnie doświadczenie w branży inwestycyjnej. Jest dyrektorką zarządzającą CFA Society Germany, największego stowarzyszenia zawodowego analityków finansowych, menedżerów inwestycyjnych i inwestorów instytucjonalnych w Niemczech. Susan jest również wykładowczynią na temat etyki rynku kapitałowego i analizy finansowej oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie we Frankfurcie.

Nasza konferencja to niezwykła okazja, by zdobyć wiedzę od tak wybitnych ekspertek z dziedziny finansów i przywództwa. Konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego 28 września w Sali Notowań GPW to wydarzenie, którego nie można przegapić!

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

 • Rejestracja gości, networking, rozmowy w kuluarach

 • Powitanie gości

  Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Prezes IGTE
  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
 • Wystąpienie:

  Ania Jakubowski, CEO FamicordTx
 • Wystąpienie

  Susan Spinner CFA, CEO of CFA Society Germany
 • Q&A, podsumowanie, podziękowanie, zakończenie konferencji, poczęstunek, networking

Wystąpienia

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze