Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 12 września 2019 (czwartek) 17:30:00

Za nami ósme już spotkanie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego - inicjatywy mającej na celu stworzenie przestrzeni dla profesjonalistek oraz profesjonalistów. Klub Kobiet Rynku Finansowego to również szereg ciekawych wystąpień ekspertów zajmujących się bardzo zróżnicowaną tematyką zawodową. Wrześniowe spotkanie wprowadziło słuchaczy w arkana innowacji oraz wyzwań, przed którymi stoi dynamicznie rozwijająca się branża fintech. Swój punkt widzenia zaprezentowała Meirav Harel, doświadczony ekspert w obszarze fintech oraz blockchainu. 

Drugim gościem ósmej odsłony Klubu Kobiet była Dagmara Bożek-Andryszczak - polarniczka, tłumaczka jęz. rosyjskiego oraz autorka m.in. książki pt. "Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna". Czy regiony polarne nadal powinny kojarzyć się z dominacją mężczyzn? Jak uważa Dagmara Bożek-Andraszczyk, kobiety pracujące w regionach polarnych pokazują, że kobiety potrafią być silne, nawet jeśli w pracach fizycznych pomagają im koledzy. To umiejętność zagospodarowania innego aspektu przestrzeni, która w historii polskiego polarnictwa była zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. 

Partnerem wrześniowego spotkania był EWPN (European Women Payments Network). To organizacja non-profit zajmującą się budowaniem społeczności kobiet pracujących w sektorze fintech i płatności w Europie. Jako pierwsza i jedyna ogólnoeuropejska społeczność dla kobiet, EWPN dąży do stworzenia większych możliwości dla kobiet, a także jest liderem działań na rzecz bardziej zróżnicowanej i zintegrowanej branży finansów. EWPN osiąga to poprzez organizowanie lokalnych spotkań, warsztatów, corocznych wydarzeń, nagród i badań.

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

 • Recepcja, serwis kawowy

 • Rozpoczęcie i powitanie gości

  • Izabela Olszewska, Członek Zarządu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
  • Anna Maj, przedstawiciel EWPN (European Women Payments Network)
 • Wystąpienie Dagmary Bożek-Andryszczak

  "Praca w regionach polarnych przestała być domeną mężczyzn, a stała się przestrzenią, w której obie płcie mogą realizować swoje aspiracje zawodowe. Dla kobiet to kolejna płaszczyzna do rozwoju kariery, która niesie ze sobą wiele możliwości, ale i wyzwań".
 • Wystąpienie

  Meirav Harel – FinTech Wizard 4 Investment Interfaces, Banking & Blockchain, Executive Advisor, Mediator, Keynote Speaker, Futurist
 • Sesja Q&A

 • Networking

Wystąpienia
Patroni honorowi

Partnerzy medialni

Analizy Online S.A.

Obecnie Analizy Online S.A. to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Spółka dysponuje własną metodologią i narzędziami, umożliwiającymi wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych.
Głównym obszarem działalności spółki jest tworzenie i udostępnianie serwisów informacyjnych oraz dostawa danych dla instytucji rynku kapitałowego i związanych z nimi podmiotów. Firma zajmuje się także tworzeniem narzędzi wspierających sprzedaż produktów finansowych oraz umożliwiających monitoring i szczegółową analizę wielu obszarów działalności rynku instytucji wspólnego inwestowania. Spółka stale poszerza zakres swojej oferty produktowej kierowanej do poszczególnych grup Klientów - od podmiotów współtworzących rynek instytucji wspólnego inwestowania (TFI, PTE, firmy ubezpieczeniowe), przez organizacje funkcjonujące w ich otoczeniu (m. in. dystrybutorzy produktów finansowych, zarządzający aktywami, nadzór), po finalnych odbiorców produktów inwestycyjnych.

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze