Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 24 maja 2019 (piątek) 13:00:00

Za nami siódme spotkanie Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Było to wydarzenie niezwykłe, bowiem w budynku Centrum Giełdowego pojawiła się replika słynnej rzeźby z brązu Fearless Girl (Nieustraszona Dziewczynka). Posąg autorstwa Kristen Visbal, oryginalnie ustawiony naprzeciw byka z Wall Street na Manhatanie, jest symbolem siły kobiet, równouprawnienia i dyskusji dotyczącej zwiększania obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie. Do Polski sprowadziła go amerykańska korporacja finansowa State Street. 

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

  • Recepcja, serwis kawowy

  • Rozpoczęcie i powitanie gości

  • Panel dyskusyjny

  • Q&A

  • Networking

Wystąpienia
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze