Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 21 listopada 2019 (czwartek) 17:30:00

Na ostatnim w tym roku spotkaniu Klubu Kobiet Rynku Finansowego z Keni przyleciała do nas Eleanor Kigen, CFA, by wygłosić wykład „Africa: her Women and her Markets". Eleanor w swoim wystąpieniu przypomniała - bo na ogół wiedzę tę mamy - jak trudna jest sytuacja ekonomiczna na Czarnym Lądzie, gdzie podstawowym problemem jest brak wody, elektryczności i infrastruktury. Aż 27 z 28 % najbiedniejszych w świecie krajów leży w Afryce. W kilku wstrząsających slajdach pokazała kontrast między luksusem, a powszechną biedą. Energia jest niezwykle ważna dla poprawy zdrowia i edukacji, zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia miejsc pracy. Tymczasem w Afryce aż 640 milionów ludzi nie ma dostępu do prądu. Równie bolesne są ograniczenia kulturowe. Urodzenie dziewczynki nierzadko dyskwalifikuje kobietę jako żonę i matkę. Liczą się chłopcy, równie ważna jest liczba dzieci, im więcej tym lepiej. Eleanor była bardzo przekonująca, bazowała w dużej mierze na własnym doświadczeniu. Podała także wiele interesujących faktów na temat rynku kapitałowego. Afryka to mniej niż 1% udziału w światowej kapitalizacji giełdy. Dominują tam fundusze typu private equity. Rynek długu to w ogromnej większości obligacje skarbowe. W Kenii rynek pieniężny w perspektywie 10 lat ma stopę zwrotu (13,1 %) wyższą niż akcje (12,9%). Rynek afrykański jest młody, dlatego ma przed sobą duże pespektywy, co może napawać optymizmem. Eleanor mocno wierzy, że sytuacja kobiet w Afryce stopniowo ulegnie poprawie, a sukces można osiągnąć poprzez wytrwałość i wzajemne wspieranie się.

Z kolei wykład Pani Moniki Kapłan, globalnej dyrektor ds. marketingu z LPP S.A. odnosił się przede wszystkim do estetycznej strony świata. W swoim wykładzie "Fashion Marketing: Artyści i Analitycy" pokazała nam kulisy budowania i rozwijania międzynarodowych marek odzieżowych. Na początku lat 90-tych Polacy chcieli wyglądać zamożnie i światowo. Z perspektywy czasu skutki tego pragnienia wywołują uśmiech. Wtedy znaczenie miała sama dostępność ubrania. Dziś branża tekstylna to ogromne fabryki, rzesze projektantów i szybko zmieniające się trendy. Jakie cechy trzeba posiadać by być osobą kreatywną? Na ile liczy się intuicja, emocje? Czym jest ryzyko w modzie? Czy może być pożyteczne? Jak to się dzieje, że przy praktycznie tych samych narzędziach moda oferuje wciąż coś nowego? Na takie pytania można było znaleźć odpowiedź słuchając Moniki. Współczesny umysł kreatywny nie jest już szalonym, nieprzewidywalnym artystą. Liczy się analityczność, ekspresyjność, ciekawość i zmysłowość. Dzięki tym cechom powstaje płaszczyzna porozumienia między światem twórczym a komercyjnym businessem. Warto jednak zauważyć, że aż 90 % modowych startupów umiera w 3 do 5 lat działalności. Na szczęście również dla Pani Moniki, Grupa LPP posiada już ponad 1700 sklepów w ponad 20 krajach, jest największą firmą odzieżową w Europie Środkowej i Wschodniej, a jej marki należą do najbardziej lubianych w Polsce, które pozwalają ubrać się niedrogo i atrakcyjnie.

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  (IZFiA) reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Agenda konferencji

  • Recepcja, serwis kawowy

  • Rozpoczęcie i powitanie gości

    • Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
    • Małgorzata Rusewicz, Wiceprezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
  • Wystąpienie Eleanor Kigen, CFA - "Africa: her Women and her Markets"

  • Wystąpienie Moniki Kapłan, specjalistki marketingu mody, globalnej dyrektor ds. marketingu, LPP S.A. - "Fashion Marketing: Artyści i Analitycy"

  • Sesja Q&A

  • Networking

Wystąpienia
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze