Klub Kobiet
Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 25 kwietnia 2019 (czwartek) 17:30:00

Kontynuując projekt Klubu Kobiet Rynku Finansowego spotkaliśmy się już po raz szósty. Tym razem naszym gościem był profesor ANDRZEJ BLIKLE, który przybliżył nam ideę organizacji turkusowych. „Firmy turkusowe odwracają tradycyjny porządek rzeczy, zgodnie z którym dążymy do sukcesu, by w ten sposób „kupić” sobie dobre życie. Skoro to ono jest dla nas celem ostatecznym — mówią — to uczyńmy je naszym celem codziennym”.

Kolejne wystąpienie należało do ANI JAKUBOWSKI. Pani Anna w swojej pracy na wysokich szczeblach zarządczych pełniła i pełni na co dzień funkcję lidera jako mówca, trener, doradca i mentor, prezentując przy tym świeżą perspektywę, mocno skłaniając do refleksji oraz inspirując w kierunku bardziej humanistycznego podejścia do przywództwa i bardziej zrównoważonego sposobu zarządzania wynikami i sukcesem w organizacji. Ania przekonuje, że „to co osiągniesz jest ważne, jednak sposób, w jaki to zrobisz, jest daleko ważniejszy. Twój znak firmowy, niczym piętno, najmocniej odciśnie się na zbudowanym przez Ciebie środowisku, kulturze, jaką zaszczepisz i organizacji, którą stworzysz.

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Agenda konferencji

  • Rejestracja, networking, rozmowy w kuluarach

  • Powitanie gości

    Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;   prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
  • Wystąpienie gościa honorowego

    Prof. Andrzej Blikle, Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
  • Anna Jakubowski, Ekspert biznesu

  • Q&A, poczęstunek, networking

Wystąpienia
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze