Klub Kobiet Rynku Finansowego

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 10 maja 2018 (czwartek) 17:30:00

Była to już druga konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Po sukcesie pierwszego spotkania (link do strony TUTAJ) organizatorzy: trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland uznały, że projekt należy kontynuować, ponieważ nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet, oraz potrzeba promocji rynku finansowego, jako miejsca pracy o zróżnicowanym charakterze.

Tym razem gościliśmy między innymi panią Katarzynę Zajdel-Kurowską, Członka Zarządu NBP oraz jedną z najbardziej wypływowych kobiet w Wielkiej Brytanii i w biznesie międzynarodowym – panią Marisę Drew. Niezwykle ciekawy wykład wygłosili dla nas eksperci, coache: Małgosia TomasikMatt Domogała „Integracyjne przywództwo: synergia męskiej i żeńskiej energii w biznesie”. W trakcie swojego wystąpienia dowiedzięliśmy się, co ogranicza i powstrzymuje kobiety i mężczyzn przed wykorzystaniem olbrzymiego potencjału tkwiącego w integracyjnym przywództwie. Prowadzący wspólnie promują autorską koncepcję "ENERGICZNIEJ": jak budować odporność i energię własną, zespołu i organizacji aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi.

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Agenda konferencji

 • Otwarcie rejestracji, networking, rozmowy w kuluarach

 • Powitanie gości

  Izabela Olszewska – Dyrektor Zarządzająca ds. Rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych
 • Wystąpienie gościa specjalnego

   Katarzyna Zajdel-Kurowska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Wykład „Integracyjne przywództwo: synergia męskiej i żeńskiej energii w biznesie"

   Małgosia Tomasik, Matt Domogała
 • Wykład

  Marisa Drew, CEO of the Impact Advisory and Finance (IAF) Department of Credit Suisse, in London
 • Sesja Q&A

 • Poczęstunek i networking

Wystąpienia
Partner

Credit Suisse

 

O Credit Suisse

 

Credit Suisse świadczy usługi w zakresie zarządzania aktywami, Bankowości Prywatnej (Private Banking), jak również Bankowości Inwestycyjnej i Global Markets.

Założony w 1856 roku w Szwajcarii Credit Suisse ma obecnie zasięg globalny prowadząc działalność na ok. 50 rynkach i zatrudniając 47,170 pracowników z ponad 150 różnych krajów. Credit Suisse świadczy usługi dla swoich klientów za pośrednictwem trzech regionalnych grup: Swiss Universal Bank, International Wealth Management i Asia Pacific, wspieranych przez dwie inne dywizje specjalizujące się w zakresie usług bankowości inwestycyjnej: Global Markets oraz Investment Banking & Capital Markets.

 

Credit Suisse w Polsce

 

Credit Suisse jest obecny w Polsce od 1992 roku prowadząc przez wiele lat działalność w zakresie Bankowości Inwestycyjnej i Prywatnej, operacji maklerskich oraz zarządzania aktywami. Obecnie Credit Suisse działa w Polsce w dwóch lokalizacjach – w działającym od 2007 roku Credit Suisse we Wrocławiu oraz otwartym w 2016 roku biurze w Warszawie.

Credit Suisse Wrocław jest drugim największym biurem banku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w którym zatrudnionych jest aktualnie blisko 4 500 pracowników. Wrocławskie biuro świadczy kluczowe usługi dla globalnej działalności Credit Suisse, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności działania banku i doskonalenia jego procesów

We wrześniu 2016 roku Credit Suisse otworzył w Warszawie swoje kolejne biuro w Polsce, w którym obecnie pracuje blisko 700 osób. Warszawskie biuro zatrudnia pracowników w takich obszarach jak m.in.: zarządzanie ryzykiem, IT, finanse, a także dział personalny, dział prawny oraz zgodności z przepisami.

Biura Credit Suisse w Polsce stanowią istotną część Credit Suisse wspierającą procesy biznesowe banku w Szwajcarii, regionie EMEA, obu Amerykach oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Biura zapewniają wsparcie m.in. w zakresie bankowości inwestycyjnej i prywatnej, zarządzania operacjami i ryzykiem, usług prawnych i zagadnień w zakresie zgodności z przepisami oraz zarządzania rozwojem infrastruktury i technologii IT.

Spółka

Partnerzy medialni

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze